Home / Candle / Linh hồn tiên nhân

Linh hồn tiên nhân

Xin cầu nguyện cho linh hồn tiên nhân mau hưởng nhan Thánh Chúa

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …