Home / Candle / Linh hồn tiên nhân ngoại đạo

Linh hồn tiên nhân ngoại đạo

Con xin dâng lên Thiên Chúa và Đức Mẹ Lời Tạ ơn
Xin cầu cho các linh hồn tiên nhân ngoại đạo

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …