Home / Candle / Linh hồn tiên nhân ngoại đạo

Linh hồn tiên nhân ngoại đạo

Con xin dâng lên Thiên Chúa và Đức Mẹ Lời Tạ ơn
Xin cầu cho các linh hồn tiên nhân ngoại đạo

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …