Home / Candle / linh hồn Tôma, Anna và Têrêsa

linh hồn Tôma, Anna và Têrêsa

Xin Nhà Dòng cầu nguyện trong tháng các linh hồn.

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …