Home / Candle / Linh hồn Vicente, Maria, Gíue

Linh hồn Vicente, Maria, Gíue

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Vicente, Maria, Gíue cùng các linh hồn ông bà nội ngoại, các linh hồn Tiền nhân được lên chốn nghỉ ngơi hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …