Home / Candle / Linh hồn Vicente, Maria, Gíue

Linh hồn Vicente, Maria, Gíue

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Vicente, Maria, Gíue cùng các linh hồn ông bà nội ngoại, các linh hồn Tiền nhân được lên chốn nghỉ ngơi hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen

Check Also

NGƯỜI CÁT MINH TRÊN HÀNH TRÌNH “TRÔNG ĐỢI”

NGƯỜI CÁT MINH TRÊN HÀNH TRÌNH “TRÔNG ĐỢI” Giuse Phan Quang Trí, O,Carm. Rôma, 27/11/2020. …