Home / Candle / Linh hồn Vicente và các Linh hồn

Linh hồn Vicente và các Linh hồn

Xin Chúa cho Linh hồn Vicente và Các Linh Hồn được mau hưởng nhan thánh Chúa. Ăn em.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …