Home / Candle / Louis Bertrand, Marta, Phanxico,

Louis Bertrand, Marta, Phanxico,

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …