Home / Candle / Louis Bertrand, Martha, Peter, Mary

Louis Bertrand, Martha, Peter, Mary

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn Louis Bertrand, Martha, Peter và các linh hồn người thân của chúng con được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …