Home / Candle / Lucia,Phero,Dominico,ông Bà tổ tiên

Lucia,Phero,Dominico,ông Bà tổ tiên

Nguyện xin Chúa thứ tha tội lỗi và ban ơn cho những linh hồn này được sớm về hưởng thánh nhan Chúa trên nước thiên đàng

Check Also

Cầu cho các Đẳng linh hồn – 2020

Đất Thánh Cát Minh – Tỉnh Dòng Thánh Elias Bắc Mỹ, Middletown, NY, U.S.A Thật …