Home / Candle / MA RIA NGUYEN THI TOT

MA RIA NGUYEN THI TOT

XIN CHÚA CHO LINH HỒN MA RIA NGUYEN THI TOT ĐƯỢC LÊN THIÊN ĐÀNG HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA MUÔN ĐỜI AMEN

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …