Home / Candle / MA RIA NGUYEN THI TOT

MA RIA NGUYEN THI TOT

Xin Chúa thương ban cho linh hồn MARIA NGUYEN THI TOT sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …