Home / Candle / MA RIA NGUYEN THI TOT

MA RIA NGUYEN THI TOT

Xin Chúa thương ban cho linh hồn MARIA NGUYEN THI TOT sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …