Home / Candle / Madalena, Maria, Anna,1 linh hồn

Madalena, Maria, Anna,1 linh hồn

Xin cầu nguyện cho1 linh hồn nhân ngày lễ giỗ.
Cầu cho linh hồn Madalena, Maria va Anna trong tháng Cac Đẳng

Check Also

Ngày thứ năm: ĐỌC THÁNH KINH

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 5 — …