Home / Candle / Magarita, Giuse, Agatha, Phêrô

Magarita, Giuse, Agatha, Phêrô

Xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời!

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …