Home / Candle / Maria

Maria

Linh Hồn Maria qua đời dc 20 năm. Xinh cho mẹ con sớm hưởng tôn nhan Chúa… tạ ơn Cháu và cảm ơn Dòng ạ

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …