Home / Candle / Maria

Maria

cầu cho linh hồn bà Nội được sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …