Home / Candle / Maria

Maria

Cầu nguyện cho linh hồn Maria được an nghỉ trong vòng tay Chúa!

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …