Home / Candle / MARIA HOÀNG THỊ BẠCH YẾN

MARIA HOÀNG THỊ BẠCH YẾN

XIN NGUYỆN CẦU CHO LINH HỒN MARIA ĐƯỢC VỀ CHỐN THẢNH THƠI TRONG HỒNG ÂN THIÊN CHÚA SÁNG LÁNG MUÔN ĐỜI

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …