Home / Candle / Maria Madalena

Maria Madalena

Xin cầu cho linh hồn tổ tiên nội ngoại và linh hồn Maria Madalena.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …