Home / Candle / Maria Madalena

Maria Madalena

Xin cầu cho linh hồn tổ tiên nội ngoại và linh hồn Maria Madalena.

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …