Home / Candle / MARIA MAGDALENA LAM THI KIM HOANG

MARIA MAGDALENA LAM THI KIM HOANG

In trust entrusted to Christ’s Death and Resurrection

May God through Mary's intercession soon bring Maria Magdalena Lam thi Kim Hoang's soul to the Grace of the Lord forever.

We depend on the good name of the Lord, please for MARIA MAGDALENA LAM THI KIM HOANG'S soul to be rested, to see the face of God, bright and joyfulnes.

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …