Home / Candle / Maria, Martha, Anna, Phillip

Maria, Martha, Anna, Phillip

Xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời!

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …