Home / Candle / Maria Nguyễn Thị Gái

Maria Nguyễn Thị Gái

Xin Chúa rủ lòng thương tha thứ mọi lỗi lầm cho Mẹ con và đưa Mẹ con về thiên đàng Amen

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …