Home / Candle / Maria Nguyễn Thị Kim Oanh

Maria Nguyễn Thị Kim Oanh

Xin Chúa thương xót linh Maria, tha thứ hết tội lỗi khi còn sống trên trần thế, xin Chúa rất nhân từ mở của thiên đàng cho linh Maria được vào hưởng nhan thánh Chúa 🙏 chúng con cầu xin Chúa, xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …