Home / Candle / Maria Nguyễn Thị Ngoãn

Maria Nguyễn Thị Ngoãn

Xin cho linh hồn sớm được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …