Home / Candle / Maria, Teresa, Jean d’ art, Agata,

Maria, Teresa, Jean d’ art, Agata,

Lạy Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn nơi luyện ngục.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …