Home / Candle / Maria, vicente, đominico

Maria, vicente, đominico

Lạy Chúa xin thương xót chúng con là ke tội lỗi

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …