Home / Candle / Maria Vương Nam Phụng

Maria Vương Nam Phụng

Xin Chúa đoái thương linh hồn Maria Nam Phụng
Giỗ 3 năm.
Khấn nguyện cho các Linh hồn Tổ tiên Nội Ngoại

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …