Home / Candle / Maria Vương Nam Phụng

Maria Vương Nam Phụng

Giỗ đầu Maria Vương Nam Phụng 29 năm làm con Chúa tại thế này. Xin Chúa xót thương !

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …