Home / Candle / maria

maria

xin cho linh hon bà cố Maria sỡm hưởng nhan Chúa và xin Người xoa dịu nỗi đâu cho cha Quân,giúp cha thêm sực mạnh để tiếp tuc sứ vụ truyền giáo.

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …