Home / Candle / maria

maria

xin cho linh hon bà cố Maria sỡm hưởng nhan Chúa và xin Người xoa dịu nỗi đâu cho cha Quân,giúp cha thêm sực mạnh để tiếp tuc sứ vụ truyền giáo.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …