Home / Candle / Martino Vũ Minh Quân

Martino Vũ Minh Quân

Nguyện xin Chúa thứ tha tội vạ mà Linh Hồn Martino đã vấp phạm khi còn ở thế gian này. Nhờ vào lòng Thương Xót Chúa và lời cầu bầu của Mẹ Maria. Xin Chúa cho Linh Hồn Martino sớm được về hưởng nhan Chúa trên Thiên Đàng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …