Home / Candle / Matta Nguyễn Thị Sổ

Matta Nguyễn Thị Sổ

Xin cho linh hồn Matta Nguyễn Thị Sổ được lên thiên đàng

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …