Home / Candle / Matta Nguyễn Thị Sổ

Matta Nguyễn Thị Sổ

Xin cho linh hồn Matta Nguyễn Thị Sổ được lên thiên đàng

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …