Home / Candle / Matta,Phaolo, Phero, Giuse, Matthew

Matta,Phaolo, Phero, Giuse, Matthew

Giesu – Maria – Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …