Home / Candle / Nguyễn văn Hưu (lương giáo)

Nguyễn văn Hưu (lương giáo)

Xin cầu cho linh hồn Nguyễn văn Hưu (lương giáo) mới qua đời.

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …