Home / Candle / Ông bà nội ngoại đã qua đời

Ông bà nội ngoại đã qua đời

Xin Chúa cho linh hồn ông bà nội ngoại và ba của con được họp hoan với Chúa trên thiên đàng

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …