Home / Candle / Ông bà tổ tiên, Giuse, các linh hồn

Ông bà tổ tiên, Giuse, các linh hồn

Xin Chúa thương ban cho các linh hồn Sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Amen

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …