Home / Candle / Ông bà tổ tiên

Ông bà tổ tiên

Tha thứ mọi tội lỗi và xin được hưởng nhan thánh Chúa.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …