Home / Candle / Ông ngoại: Giuse / Bà ngoại: Teresa

Ông ngoại: Giuse / Bà ngoại: Teresa

Cầu nguyện cho linh hồn ông bà tổ tiên sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …