Home / Candle / Ông ngoại: Giuse / Bà ngoại: Teresa

Ông ngoại: Giuse / Bà ngoại: Teresa

Cầu nguyện cho linh hồn ông bà tổ tiên sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …