Home / Candle / Paolo

Paolo

Xin cho linh hồn Paolo được về hưởng nhan thánh Chúa 🌿🌿🌿🙏

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …