Home / Candle / Paolo

Paolo

Xin cho linh hồn Paolo được về hưởng nhan thánh Chúa 🌿🌿🌿🙏

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …