Home / Candle / Phalo Trần văn Triệu

Phalo Trần văn Triệu

Xin cầu cho linh hồn Phaolo sớm được nhan thánh Chúa.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …