Home / Candle / Phanxico, Gioan Kim, Giuse, Phêrô

Phanxico, Gioan Kim, Giuse, Phêrô

Lạy Chúa Giesu, xin mở cửa thiên đàng cho các linh hồn vào nghĩ yên bên Chúa. Amen.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …