Home / Candle / Phanxico, Gioan Kim, Giuse, Phêrô

Phanxico, Gioan Kim, Giuse, Phêrô

Lạy Chúa Giesu, xin mở cửa thiên đàng cho các linh hồn vào nghĩ yên bên Chúa. Amen.

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …