Home / Candle / Phaolo, Antôn .

Phaolo, Antôn .

Xin cầu cho linh hồn Phaolo, 2 linh hồn Antôn.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …