Home / Candle / Phaolo Đinh Văn Đốc

Phaolo Đinh Văn Đốc

Xin mọi người cầu cho Ba con là Phaolo Đinh Văn Đốc được Chúa thương xót tha tội để được Nhìn thấy nhắn Chúa và hưởng Phước đời đời trên thiên đàng. Con xin cảm ơn nhiều ạ!

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …