Home / Candle / Phaolo Đinh Văn Đốc

Phaolo Đinh Văn Đốc

Xin mọi người cầu cho Ba con là Phaolo Đinh Văn Đốc được Chúa thương xót tha tội để được Nhìn thấy nhắn Chúa và hưởng Phước đời đời trên thiên đàng. Con xin cảm ơn nhiều ạ!

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …