Home / Candle / Phaolo, Giuse,Phanxico,Savie,

Phaolo, Giuse,Phanxico,Savie,

Cầu nguyện cho linh hồn: Phaolo, Giuse, Phanxico Savie, Catarina,Anton,
Cầu nguyện cho Linh Hồn: Maria- Matta Và 4 Linh hồn Giuse
Xin chân thành cám ơn quý cha và quý thầy;

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …