Home / Candle / PhaoLo Pham Ngoc Long

PhaoLo Pham Ngoc Long

Xin Chua thuong xot va tha toi cho linh hon PhaoLo Pham Ngoc Long.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …