Home / Candle / Phaolo va Brigitta

Phaolo va Brigitta

Cầu cho 2 linh hồn được Chúa thương xót tha thứ tội lỗi và đưa vào hưởng tôn nhan Chúa! Amen.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …