Home / Candle / Phaolo,Gioan Baotixita,Anna,Anre

Phaolo,Gioan Baotixita,Anna,Anre

Xin cầu cho các LH sớm hưởng nhan thánh Chúa

Check Also

Cầu cho các Đẳng linh hồn – 2020

Đất Thánh Cát Minh – Tỉnh Dòng Thánh Elias Bắc Mỹ, Middletown, NY, U.S.A Thật …