Home / Candle / Phero, cac linh hồn trong gia đình

Phero, cac linh hồn trong gia đình

Cầu cho các linh hồn trong gia đinh ra khỏi nơi luyện tội và được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng . AMEN.

Check Also

Cầu cho các Đẳng linh hồn – 2020

Đất Thánh Cát Minh – Tỉnh Dòng Thánh Elias Bắc Mỹ, Middletown, NY, U.S.A Thật …