Home / Candle / Phero Đỗ Duy Kỷ (01/11/2007)

Phero Đỗ Duy Kỷ (01/11/2007)

Giesu Maria Giuse xin cứu rỗi linh hồn Phero.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …