Home / Candle / Phero Đỗ Duy Kỷ .

Phero Đỗ Duy Kỷ .

Giỗ. 12 năm. Nguyện Lòng Thương Xót Chúa
đoái thương đến linh hồn Phẻro !

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …