Home / Candle / Phero, Dominico, Matta, G.Baotixita

Phero, Dominico, Matta, G.Baotixita

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho LINH HỒN các LH đã qua đời (Phero, Dominico, Matta, Gioan Baotixita), hiệp ý cầu cho các Đẳng Linh Hồn, các LH mồ côi được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng . AMEN.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …