Home / Candle / Phêrô Hồ Mộ

Phêrô Hồ Mộ

Xin cho linh hồn Phêrô Hồ Mộ được lên thiên đàng

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …